Spielerliste

Avatar Spitzname Rang Punkte Spiele gesamt
Gouki 8 Kyu 13 88
Gyoukou 9 Kyu 9 26
Neco 9 Kyu 8 34
Sinester 9 Kyu 7 18
kuki 9 Kyu 7 59
DK 9 Kyu 7 216
Glitch 9 Kyu 7 18
Roman 9 Kyu 6 36
talio 10 Kyu 5 10
Froschkoenig 10 Kyu 5 10
rhage 10 Kyu 4 10
Kanrim 10 Kyu 4 15
Izumi 10 Kyu 4 7
RyuRonin_No_Uma 10 Kyu 4 243
CaptainBlackJack 10 Kyu 4 12
Dave 10 Kyu 3 16
Ri 10 Kyu 3 14
Greedence 10 Kyu 2 8
Azrael 10 Kyu 2 15
VikiBuNNy 10 Kyu 2 48
Shuichi 10 Kyu 2 73
Rednael 10 Kyu 1 5
Kaiji 10 Kyu 1 13
Capoeira 10 Kyu 1 10
Elphaba 10 Kyu 1 11