Spielerliste

Avatar Spitzname Rang Punkte Spiele gesamt
Gouki 8 Kyu 13 88
DK 9 Kyu 9 233
Gyoukou 9 Kyu 8 29
Roman 9 Kyu 8 40
Neco 9 Kyu 8 34
Sinester 9 Kyu 7 18
kuki 9 Kyu 7 59
Glitch 9 Kyu 7 18
Froschkoenig 10 Kyu 5 10
talio 10 Kyu 5 10
Kanrim 10 Kyu 4 15
Izumi 10 Kyu 4 7
RyuRonin_No_Uma 10 Kyu 4 243
rhage 10 Kyu 4 10
CaptainBlackJack 10 Kyu 4 12
Dave 10 Kyu 3 16
Ri 10 Kyu 3 14
Azrael 10 Kyu 2 15
Greedence 10 Kyu 2 9
Shuichi 10 Kyu 2 73
Rednael 10 Kyu 1 5
Elphaba 10 Kyu 1 11
RJ 10 Kyu 1 1
Albertosun 10 Kyu 1 4
Kaiji 10 Kyu 1 13